Skip Navigation Links


 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLE
TOKAT KADIN PLATFORMU DAYANIŞMA DERNEĞİ ARASINDA
KADIN DAYANIŞMASI ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR MESLEKİ EĞİTİMİN SÜREKLİ PROGRAMA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

KAMEDAP Projemizin 3. Kursu olan 3-6 Yaş (Ev, Kreş, Yuva) Bebek Bakıcılığı ve Eğiticiliği Kursu 24 Ocak 2011 tarihinde Eğitiimine başlayacaktır.

 

                        

PROJENİN FAALİYETLERİ

1. Proje ekibi kurulacak, Kadın Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir Mesleki Eğitim
    projesinin tanıtımı yapılacak ve yerel işbirliği ağı sağlanacaktır.

2. KAMEDAP (Kadınlararası Mesleki Dayanışma Platfomu)’ın kurumsal teşekkülünün   
    alt yapısı oluşturulacaktır.
3. Kadınların istihdam edilebilirliğini artırma ve bu konuda strateji oluşturma
    kapsamında TR 83 illerinin (Samsun, TOKAT, Çorum,  Amasya) öncelikleri tespit
     edilerek bir araştırma raporu hazırlanacaktır

4. KAMEDAP’ın teknolojik altyapı ihtiyacı için teknoloji sınıfı oluşturulacaktır.

5. Mesleki Kurs modülleri kapsamında eğitim programları ve ders notları
    hazırlanacaktır

6. Öncelikle İŞKUR’a kayıtlı işsiz 125 kadına ‘Aile Eğitimi’, ‘Hasta ve Yaşlı
    Bakıcılığı’, ‘Bebek Bakıcılığı ve Eğiticiliği’, ‘Bitkisel (Kök) Boyama’, ‘Mutfak
    Hizmetleri ve Kafeterya İşletmeciliği’
konularında mesleki beceri kazandırılarak,
    sertifikaları verilecektir.

7. KAMEDAP’ın yurtiçi ve yurtdışı koordinasyon ağı için en az 3 AB ülkesi ile ikili
    işbirliği anlaşmaları imzalanacaktır. Böylece yurt içi ve yurt dışı (AB Ülkeleri) için
    yetişmiş nitelikli insan gücü bilgi ve koordinasyon ağı oluşturulacaktır.

8. KAMEDAP’ın yurtiçi ve yurtdışı ağı sayesinde yöredeki her yaştan kadının AB
    ülkelerine gitmeleri yaygınlaşacak, AB’ye entegrasyon süreci hızlanacaktır.

9. KAMEDAP oluşumu sayesinde kadınların kendi işini kurma ve girişimcilikleri
    desteklenecek, kariyer rehberliği ve danışmanlık hizmetleri verilecektir.

10. TR83 illerinde (Samsun, TOKAT, Çorum ve Amasya ) seminerler düzenlenecek,
    bölgede KAMEDAP’ın tanınırlık ve farkındalık faaliyetleri yapılacaktır.

11. Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engeller
    azaltılması sağlanacak, işsiz kadınların iş dünyasına katılımları teşvik edilecektir.

12. KAMEDAP kurumsal modeli örneği kitap halinde hazırlanarak 86 ilin
    Belediyesine, ilgili kurumlarına, ilgili Bakanlıklara ve AB kurumlarına gönderilecek
    ve tanıtımı yapılacaktır.

 

Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

Yayının içeriği Kadın Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2010 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
http://kamedap.org Tel:0356 252 15 36
 
KAMEDAP in ENGLISH